good-removebg-preview.png

 

 

Tentang Pengadilan

page

Tentang Pengadilan

Berisi tentang Visi & Misi, Profil Pengadilan, Role Model & Agen Perubahan, Profil Pegawai & Hakim, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Pengelolaan Pengadilan, Prosedur Berperkara, Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, Serta Tata Tertib Persidangan

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

Profil Pelaksana

    Nama :  ENDANG AZHARI
    NIP :  19730903 199303 1 003
    Jabatan :  Bendahara Penerimaan
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda Tk.I (III/b)
    Tempat / Tgl Lahir :  Sukajadi/03 September 1973
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  SLTA

 

    Nama :  MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H
    NIP :  19920107 201903 1 004
    Jabatan :  Analis Perkara Peradilan
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/07 Januari 1992
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1

 

    Nama :  MUTIARA SAPUTRI, S.E.
    NIP :  19960322 201903 2 007
    Jabatan :  Analis SDM Aparatur
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/22 Maret 1996
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1

 

    Nama : JIHAN PUTRI ZUZANGGI S.H
    NIP :  19970330 202012 2 011
    Jabatan :  Analis Perkara Peradilan
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)
    Tempat / Tgl Lahir :  Samarinda/30 Maret 1997
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1

 

   Nama  :  ZULPAN ARYANTO
   NIP  :  19720907 199303 1 002
   Jabatan  :  Pengadministrasi Persuratan
   Pangkat / Golongan  :  Pengatur Tk.I (II/d)
   Tempat / Tgl Lahir  :  Palembang/07 September 1972
   Agama  :  Islam
   Pendidikan
 :  SLTA

 

    Nama :  ERA USTHI ANGGRAINI
    NIP :  19850911 200904 2 005
    Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara
    Pangkat / Golongan :  Pengatur Tk.I (II/d)
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/11 September 1985
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  SMA

 

    Nama :  DESTI DWI AMANDA, A.Md
    NIP :  19951227 201903 2 006
    Jabatan :  Pengelola Perkara
    Pangkat / Golongan :  Pengatur (II.c)
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/27 Desember 1995
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  D3

 

   Nama  :  DEA ANGGITA, A.Md
   NIP  :  19920822 202012 2004
   Jabatan  :  Bendahara Pengeluaran
   Pangkat / Golongan  :  Pengatur (II/c)
   Tempat / Tgl Lahir  :  Palembang/ 22 Agustus 1992
   Agama  :  Islam
   Pendidikan
 :  D3

 

   Nama  :  ADE KURNIAWAN, A.Md
   NIP  :  19890419 202012 1003
   Jabatan  :  Pengelola Sistem dan Jaringan
   Pangkat / Golongan  :  Pengatur (II/c)
   Tempat / Tgl Lahir  :  Palembang/ 19 April 1989
   Agama  :  Islam
   Pendidikan
 :  D3

   

sopie.jpeg

    Nama : WAHIDA SOPHIE HIDAYANTI, S.H.
    NIP :  199905022022032013
    Jabatan :  CPNS
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/ 02 Mei 1999
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1

 

eunike.jpeg

    Nama :  EUNIKE MAYERNI BATUBARA, A.Md.A.B
    NIP :  199905222022032007
    Jabatan :  CPNS
    Pangkat / Golongan :  Pengatur/II.c
    Tempat / Tgl Lahir :  Muara Enim/22 Mei 1999
    Agama :  Protestan
    Pendidikan :  D.3