STAF-ENDANG  AZHARI

 
    Nama :  ENDANG AZHARI
    NIP :  19730903 199303 1 003
    Jabatan :  Staf Pidana
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda Tk.I/III.b
    Tempat / Tgl Lahir :  Sukajadi/03 September 1973
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  SLTA
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri 2 Sukajadi alumni 1987
- SLTP Negeri Talang Kelapa alumni 1990
- SLTA Palembang alumni tahun 1996
 
 

 

 

 

STAF-ZULPAN ARYANTO
 
   Nama  :  ZULPAN ARYANTO
   NIP  :  19720907 199303 1 002
   Jabatan  :  Staf Umum
   Pangkat / Golongan  :  Pengatur / II.c
   Tempat / Tgl Lahir  :  Palembang/07 Septemnber 1972
   Agama  :  Islam
   Pendidikan
 :  SLTA
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 38 alumni tahun 1986
- SLTP Gajah Mada alumni 1989
- Gajah Mada Palembang alumni 1992
 
 

 

 

 

STAF-ERA USTHI ANGGRAINI

 
    Nama :  ERA USTHI ANGGRAINI
    NIP :  19850911 200904 2 005
    Jabatan :  Staf Pidana
    Pangkat / Golongan :  Pengatur/II.c
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/11 September 1985
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  SMA
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

STAF--MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H

 
    Nama :  MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H
    NIP :  19920107 201903 1 004
    Jabatan :  Staf
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda Tk.II/III.a
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/07 Januari 19902
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri 79 Palembang alumni 2003
- SLTP Negeri 50 Palembang alumni 2006
- SLTA Taman Siswa Palembang alumni 2009
- Universitas Taman Siswa, Jur. Hukum alumni 2016

 

STAF--DESTI DWI AMANDA, A.Md

 
    Nama :  DESTI DWI AMANDA, A.Md
    NIP :  19951227 201903 2 006
    Jabatan :  Staf
    Pangkat / Golongan :  Pengatur / II.c
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/27 Desember 1995
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  D3
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri 198 Palembang alumni 2007
- SLTP Negeri 08 Palembang alumni 2010
- SLTA YPI Tunas Bangsa Palembang alumni 2013
- Politeknik Negeri Sriwijaya, Jur.Teknik Telekomunikasi alumni 2016
 

 

 

 

STAF--MUTIARA SAPUTRI, S.E

 
    Nama :  MUTIARA SAPUTRI, S.E
    NIP :  19960322 201903 2 007
    Jabatan :  Staf
    Pangkat / Golongan :  Penata Muda Tk.II/III.a
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/22 Maret 1996
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- MI Hijriyah 02 Palembang alumni 2007
- SLTP Negeri 07 Palembang alumni 2010
- SLTA Negeri 19 Palembang alumni 2013
- Universitas Sriwijaya, Jur. Ekonomi Pembangunan alumni 2017